Nie trzeba więcej

Idźcie i głoście światu Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

(Ps 117, 1-2)


Zawsze mnie ten psalm zadziwiał.

Taki krótki – a wszystko w nim jest.
Chwała, łaska, wierność.
Te trzy święte rzeczywistości zmieniają wszystko i wszystkich.
Serio, nie trzeba więcej.
Bo wszystko jest łaską.
Wierność łasce jest wszystkim.
I tylko Jemu chwała.

Małgorzata